Ako na tlačové dáta?

Čo urobiť preto, aby ste mali čo najvernejšie vytlačené fotografie? Tento návod slúži najmä pre profesionálnych fotografov a grafikov.

Našim TOP fotografom
Výrazne odporúčame dodanie farebného nátlačku. ALFOU a OMEGOU celého a presného zadávania fotografií do tlače je kalibrácia monitoru a FAREBNÝ NÁTLAČOK (stači vo veľkosti A4). Podľa vášho nátlačku vieme verne vytlačiť vaše fotografie. Inými slovami: ak chcete mať farebne vyvážené fotografie, podľa vašich predstáv, ktoré verne kopírujú vaše foto dielo na nakalibrovanom monitore, tak ako ste ho vyhotovili v počítači. Tak potrebujeme vami vytlačený nátlačok. Iba tak, na základe neho vieme garantovať farebnú presnosť.

Ako postupovať pri úprave, exporte a tlači fotografií, ak nemáte, alebo neviete vyhotoviť nátlačok?

Ak nemáte nátlačok, tak vám odporúčame dodržiavať tieto zásady pri upravovaní a zadávaní fotografií do tlače.
Pri práci, úprave a exporte fotografií treba dodržiavať nasledovné kroky. Ktoré pripomíname a zdôrazňujeme, pretože sú pre prácu fotografov dôležité:

1. Upravujte fotografie vždy vo farebne a svetelne neutrálnom priestore. Posun vo farebnom vnímaní môže nastať ak nemáte stále a rovnaké podmienky pri úprave fotografií. Posun nastáva veľmi rýchlo.
2. Nakalibrujte si monitor: farebnosť, svetelnosť a sýtosť farieb na monitore je vysoko individuálne vnímaná a kým nie je monitor kalibrovaný, nastáva často výrazný posun vo výslednej tlači. Preto je dôležité monitor kalibrovať pravidelne.
3. Po úprave fotografie, uložte vaše foto dielo bez ICC profilu, ako TIFF s Lzw kompresiou (použiť pokiaľ sa nedá inak Adobe RGB)
4. Pošlite nám dáta napr. cez Úschovňu, Dropbox, Google disk, alebo prineste osobne.

Screenshot_2

Ak si nie ste istý kvalitou vašej fotografie, kontaktujte nás priamo mailom na info@imageposter.eu

%d bloggers like this: