Ako postupovať pri osobnom prevzatí?

Osobné prevzatie vašej zákazky je možné vždy v pracovné dní od 8:00 do 17:00. Platiť môžete v hotovosti alebo platobnou kartou. Máme bezproblémové a bezplatné parkovanie priamo pred budobou.

Nájdete nás na adrese: IMAGEWELL spol.s.r.o. (ImagePoster): Betliarska 8A, 851 07 Bratislava (Petržalka)

Screenshot_3

Navigácia pre šoférov:

  1. smerujúcich z centra Bratislavy po Dolnozemskej: Zídete zjadom pri Antolskej nemocnici dole. Hneď odbočíte doprava smer von zo sídliska. Následne 350 metrov rovno a ste v cieli. Hľadajte administratívnu červenobielu budovu s nápisom ImageWell.
  2. smerujúcich z Panónskej cesty: tesne za Peugeote-om odbočíte doľava na Dolnozemskú ulicu. Následne hneď prvým zjazdom zídete dole a ihneď odbočíte doprava. Po cca 150m ste v cieli. Hľadajte administratívnu červenobielu budovu s nápisom ImageWell.
  3. ak idete po Betliarskej ulici: pokračujte takmer na jej koniec (ktorý je zároveň aj koncom sídliska). Keď uvidíte po pravej strane hnedú budovu hotelu Melrose, tak pokračujte už iba 110m.

Autobusové linky: 93, 192, 99. Zastávka “Vozovňa-Petržalka”. Viac o MHD spojoch nájdete na stránke Dopravného podniku Bratislava.

Ako vyzdvihnúť zákazku:

  1. pri prvých sklenených dverách na prízemí je zvonček označený ako: Obchod: ImageWell / ImagePoster
  2. otvorí Vám naša recepčná a tu vybavíte všetko potrebné
  3. hore na poschodí máme showroom, kde si môžete pozrieť všetky naše produkty ImagePoster.eu

 

%d bloggers like this: