Fototip č.3: Ostrosť verzus čas

Dôležitým faktorom vo fotografii je ostrosť ako i čas. V dnešnom článku som sa zameral na ostrosť, neostrosť a čas vo fotografii Často ...

Fototip č.2: Vianočný portrét

Moje tipy a rady počas štedrého večera a zimných sviatkov. Na štedrý deň si urobte  spoločné rodinné fotografie pri stromčeku. Za pár ...

História desktopových tlačiarní

V rámci postupného rozvoja polygrafického priemyslu sa striedali obdobia stagnácie a rýchleho dynamického rastu, ktoré boli vždy ...

Náš dvorný foto poradca – Ivan Čaniga

Ivan Čaniga, MQEP, umelecký a reklamný fotograf, viceprezident a spoluzakladateľ APFSR. Je absolventom SUŠP v Bratislave, odbor ...

História veľkoplošnej tlače

Čo sú veľkoformátové tlačiarne? Veľkoformátové tlačiarne sú jedny z najužitočnejších nástrojov v reklamnej branži, ale nielen v nej. ...

Fototip č.1: Ako fotiť jesenný portrét?

  Dôležitý je vhodný výber lokácie – pekný park, zámok, jazero so stromami, les, botanická záhrada atď. ( keďže mame tému ...
Load More